Wokół Miasta

13:00

21 czerwca 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Janusz Życzkowski przypomina najciekawsze fragmenty programu Wokół Miasta z pierwszej połowy tego roku.

Dodaj komentarz