Minister nauki świadkiem połączenia uczelni

17:35

18 kwietnia 2017

Artur Steciąg

Dziennikarz działu informacji, wydawca Popołudniówki (tel.  68 455 55 27)

Uniwersytet Zielonogórski i PWSZ w Sulechowie uczyniły kolejny krok ku formalnemu połączeniu.

Rektorzy obu uczelni podpisali dziś oficjalne porozumienie o konsolidacji, a także wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o wyrażenie zgody na to połączenie.

Świadkiem tego historycznego, jak podkreślano, momentu był adresat wniosku – minister Jarosław Gowin, który uważa, że ta decyzja wzmocni potencjał całego regionu:

Prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwracał dziś uwagę, że połączenie z sulechowską PWSZ poprawi sytuację obu uczelni.

Będzie to możliwe m.in. dzięki dodatkowym pieniądzom z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, które są swego rodzaju bonusem za konsolidację:

Prof. Marian Miłek, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, wierzy, że połączenie obu uczelni przełoży się na wzrost liczby studentów na obu uczelniach:

Połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego i sulechowskiej PWSZ to druga tego typu konsolidacja w kraju, Wcześniej zrobił to uniwersytet w Kielcach, który połączył się z uczelnią zawodową w Sandomierzu.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na powiększonym o wydział zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się 1 października. Na uroczystość zaproszono dziś oficjalnie min. Jarosława Gowina.

Dodaj komentarz