Naukowcy i prawnicy o naruszaniu dóbr osobistych

14:49

6 kwietnia 2017

Artur Steciąg

Dziennikarz działu informacji, wydawca Popołudniówki (tel.  68 455 55 27)

Dobra osobiste w prawie prasowym, cywilnym i karnym – to temat konferencji naukowej, jaka odbyła się dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Temat dyskusji wybrany został przez środowiska prawnicze, które coraz częściej stykają się ze sprawami związanymi z ochroną dóbr osobistych.

Dr Joanna Markiewicz – Stanny, jedna z organizatorek konferencji, podkreśla, że zainteresowanie tematem było w tym roku bardzo duże.

– To pokazuje, z jak ważnym problemem mamy do czynienia – dodaje:

Krzysztof Seweryn Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, zwraca uwagę, że większość Polaków ma zbyt małą wiedzę o ochronie dóbr osobistych.

Stąd, jak zaznacza, coraz większa liczba spraw dotyczących nie tylko praw autorskich, lecz także naruszeń czci, godności czy dobrego imienia:

W trakcie konferencji wiele miejsca poświęcono też ochronie dóbr osobistych w mediach i w internecie.

Wolności słowa i wypowiedzi, a także prawa do krytyki w nowych mediach bronił m.in. prof. Jacek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dodajmy, że dzisiejsza konferencja to kolejne tego typu spotkanie organizowane wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UZ oraz Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze.

Dodaj komentarz