Nowa kadencja sędziów WIIH

13:02

13 marca 2015

Artur Steciąg

Dziennikarz działu informacji, wydawca Popołudniówki (tel.  68 455 55 27)

W Zielonej Górze zaprzysiężono dziś sędziów Polubownego Sądu Konsumenckiego.

 

Przez najbliższe cztery lata ich zadaniem będzie rozstrzyganie różnego rodzaju sporów pomiędzy klientami a przedsiębiorcami.

Jak podkreśla Tomasz Gierczak, szef Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, większość spraw zgłaszanych do sądu konsumenckiego kończy się mediacjami i polubowną ugodą. Niektóre przypadki wymagają jednak orzeczenia o najwyższej mocy prawnej:

 

W naszym regionie rozstrzyganie sporów konsumenckich odbywa się w Gorzowie i Zielonej Górze. Zajmuje się tym ponad 30 arbitrów wskazanych po połowie przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Dziś do tego grona dołączyła Agnieszka Piętak z zielonogórskiego stowarzyszenia „Civis sum”:

 

Michał Skubiszewski, wieloletni sędzia Sądu Konsumenckiego, zaznacza, że zakres spraw, z jakimi zgłaszają się do nich Lubuszanie, jest bardzo różni.

Każdą sprawę trzeba jednak dokładnie rozpatrzyć, ponieważ – wbrew powszechnej opinii – klient nie zawsze ma rację:

 

W ubiegłym roku Sąd Konsumencki rozpatrywał ponad 20 spraw oraz przeprowadził niemal pół tysiąca mediacji, z których niemal połowa zakończyła się polubownym zakończeniem sporu.

 

 

 

Dodaj komentarz