Dziennikarze

Dziennikarze Radia Zielona Góra

Roman Awiński

Jacek Białogłowy

Marta Czechowska

Agnieszka Dyderska

Kamil Hypki

Katarzyna Karczyńska

Przemysław Kobus

Tomasz Oszmiański

Sylwia Misiak

Aurelia Adaszyńska

Ewa Rymarowicz

Łukasz Zalewski

Janusz Życzkowski