Artur Zasada

09:22

11 września 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Z posłem Polski Razem rozmawiał Janusz Życzkowski

Dodaj komentarz