Janusz Jasiński

11:01

19 maja 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Z właścicielem drużyny Stelmet BC Zielona Góra oraz przewodniczącym Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, rozmawia Janusz Życzkowski.

Dodaj komentarz