Wokół miasta: Elżbieta Polak

07:29

9 października 2014

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Z marszałek województwa lubuskiego rozmawiał Janusz Życzkowski

 

Dodaj komentarz