Wokół Miasta: Inwestycje drogowe

14:03

17 maja 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Z Pawłem Urbańskim, dyrektorem Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami, Urzędu Miasta Zielona Góra, rozmawia Janusz Życzkowski.

Dodaj komentarz