Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – dzisiaj ruszają konsultacje

14:35

20 marca 2017

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Dziś ruszają konsultacje dotyczące aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przypomnijmy, w lipcu zielonogórska Rada Miasta przyjęła Gminny Program Rewitalizacji. Projekt ma charakter długofalowy, bo dotyczy lat 2016-2022. Chodzi o wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych. W przypadku Zielonej Góry dotyczy to śródmieścia, kilku osiedli mieszkaniowych z blokami oraz parków. Pod koniec ubiegłego roku doszło do poszerzenia obszaru rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji, których organizatorem jest miasto, będzie przyszłość właśnie tych terenów, które zostały włączone do programu:

Tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik Biura Urbanistyki i Planowania w Urzędzie Miasta Zielona Góra.

Na pierwsze z trzech spotkań konsultacyjnych, magistrat zaprasza dziś o 17.30 do SP nr 15 przy ul. Lisiej:

PROGRAM KONSULTACJI:

1. 20 marca 2017 r. o godz. 17.30 w SP 15 przy ul. Lisiej (świetlica)

2. 27 marca 2017 r. o godz. 17.30 w PSP 7 przy ul. Zielonogórskiej (stołówka)

3. 1 kwietnia 2017 r. podczas pikniku na Wzgórzach Piastowskich

Dodaj komentarz