7,1 proc. wynosi stopa bezrobocia

09:00

26 lipca 2017

Przemysław Kobus

Dziennikarz

Bezrobocie nadal spada. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czerwcu wskaźnik ten obniżył się do 7,1 procent, czyli był niższy o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z majem.


Dane te są nieznacznie lepsze niż wcześniejszy odczyt resortu pracy.
W czerwcu urzędach pracy zarejestrowanych było blisko milion 152 tysiące bezrobotnych, czyli blisko 50 tysięcy mniej niż przed miesiącem.
Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 4,2% w wielkopolskim do 12,1% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem jej spadek obserwowano we wszystkich województwach.

W największym stopniu stopa bezrobocia zmniejszyła się w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,6 p.proc.) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 0,5 p.proc.), a w najmniejszym – w małopolskim, śląskim i wielkopolskim (po 0,2 p.proc.).

W skali roku stopa bezrobocia również obniżyła się we wszystkich województwach, najbardziej w województwie świętokrzyskim (o 2,2 p.proc.), a najmniej – w wielkopolskim (o 1,1 p.proc.).

(IAR)

Dodaj komentarz