Ojcowie obywatelami drugiej kategorii? Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Zielonej Górze

08:29

26 kwietnia 2014

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Czy ojcowie w Polsce są obywatelami drugiej kategorii? W Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, który obchodzony jest 25 kwietnia, ojcowie z ruchu „Dzielny Tata” w Zielonej Górze spotkali się w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka przy ul. Piaskowej, by porozmawiać o problemach z jakimi muszą zmagać się na co dzień.

Alienacja rodzicielska, to zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej, to m.in. manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny czy utrudnianie kontaktów. Jak podkreśla członek ruchu Józef Kozanowski, coraz częściej do organizacji zgłaszają się ojcowie, którzy po rozstaniu się z matką swojego dziecka, mają z tego typu negatywnymi zjawiskami do czynienia:

Arkadiusz Jankowski z ruchu „Dzielny Tata” i Centralnego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i Dziecka podkreśla, że dopóki nie zmieni się polskie prawo rodzinne cierpieć będą dzieci i ojcowie:

Działania ruchu „Dzielny Tata” wspiera Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Jak podkreśla jego członkini Małgorzata Kościuczyk, każde dziecko ma prawo do miłości mamy i taty:

Obecnie do ruchu „Dzielny Tata” w całej Polsce przynależy około 1,5 tys. mężczyzn.

źródło: www.wikipedia.org

Jedna myśl na temat “Ojcowie obywatelami drugiej kategorii? Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Zielonej Górze”

  1. W Polsce przemoc matek w stosunku do dzieci to temat tabu. Cały aparat państwowy jest bezsilny w stosunku do matek łamiących emocjonalnie i psychicznie dzieci. Bezkarność Matek w Polsce w izolacji dzieci od ich ojców jest sankcjonowana i ” rozmydlana” przez Polskę sfeminizowane sądu rodzinne. Ojciec który w sądzie ośmieli się upomnieć o swoją cześć odpowiedzialności za dziecko nie tylko w wymiarze finansowym, jest w najlepszym wypadku traktowany z wielką podejrzliwością jako wybryk natury. Najczęściej starania tych aktywnych ojców o branie odpowiedzialności za dziecko i opiekę nad nim widziane są przez matki jako próba ratowania własnego wizerunku. W istocie problem odrzucenia i marginalizacji ojców to problem niedojrzałych i emocjonalnie matek. Polski sąd rodzinne nie zawsze mówi to głośno jednak po cichu uważa że lepszy jest wysoki mur pomiędzy dzieckiem i ojcem niż próba podziału obowiązków pomiędzy dwojga rodziców. Ten zły stan rzeczy pieczętuje myślenie stereotypowe, zła egzekucja kontaktów oraz nierównościowe prawo rodzinne oraz ogrom spraw i niedobór sędziów oraz zdarza się ich niskie kwalifikacje w sądach rodzinnych.
    .

Dodaj komentarz