Ponad 100 zielonogórskich nauczycieli odebrało awanse zawodowe

14:03

12 września 2017

Piotr Kuśnierz

Dziennikarz Radia Zielona Góra

p.kusnierz@rzg.pl

Nasz region wzbogacił się o ponad 100 nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Awanse zawodowe odebrali dziś wychowawcy dzieci i młodzieży zarówno z centrum miasta jak i z terenów byłej gminy.

Na początku nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

O nadaniu tytułu nauczyciela dyplomowanego decyduje Kuratorium Oświaty. Jednym z 51 nauczycieli dyplomowanych został Tomasz Skierski. Od 10 lat pracuje w zawodzie. Uczy informatyki i doradztwa zawodowego w SP nr 15.

Natomiast aby otrzymać tytuł nauczyciela mianowanego, należało zdać egzamin przed komisją powołaną przez prezydenta Zielonej Góry. W gronie 58 nauczycieli mianowanych jest Jadwiga Macewicz. Od 7 lat prowadzi zespoły wokalne w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”.

Uroczystość wręczenia awansów zawodowych uświetniły występy wokalne dzieci.

Dodaj komentarz