Przedłuży się weryfikacja zadań zgłoszonych do BO

15:43

20 października 2017

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Weryfikacja propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przedłuży się do 30 października.

Jak mówi Tomasz Lehman, ze społecznej komisji, która zajmuje się oceną projektów, wniosków było zbyt dużo i dwa dni nie wystarczyły na poważne podejście do tematu:

Jak dodaje Lehman, komisja będzie pracowała dziś, a także w przyszłym tygodniu. Na poniedziałek zaplanowano pierwsze spotkania z podmiotami, których propozycje zadań wymagają doprecyzowania:

Komisja w sumie ma do zweryfikowania 210 wniosków.

Jedna myśl na temat “Przedłuży się weryfikacja zadań zgłoszonych do BO”

  1. Zgodnie z internetowym komunikatem Urzędu Miasta pn. „Komunikat BO 2018” na stronie internetowej http://www.zielona-gora.pl w zakładce aktualności (dostęp dn. 20.10.2017 20:29), cytuję „Informujemy, że w dniu 19.10.2017r. Pani Adriana Boniakowska, Przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej zwróciła się z prośbą do Adama Urbaniaka, Przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu pracy Komisji nad listą wybranych zadań do dnia 30 października 2017r. W związku z tym wnioskiem harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2018 ulegnie zmianie.” został wydłużony czas pracy Komisji nad listą wybranych zadań o 10 dni, co jest jawnym naruszeniem uchwały Rady Miasta (naruszenie treści § 7., § 8.1., § 9.1., a dodatkowo wymusza zmianę terminu lub jego skrócenie głosowania o 10 dni lub naruszenie ponownie uchwały). W związku z tym nasuwają się trzy zasadnicze pytania.
    1. Na jakiej podstawie prawnej Przewodniczący Rady Miasta wyraził zgodę na wydłużenie czasu pracy Komisji nad listą wybranych zadań do 30 października 2017 r.?
    2. Czy nie zaszło przekroczenie uprawnień przez Przewodniczącego Rady Miasta w związku z treścią uchwały Rady Miasta nr LII.642.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.?
    3. Czy Przewodniczący Rady Miasta zarządził i przyjął zmianę uchwały w celu wydłużenia czasu pracy Komisji nad listą wybranych zadań o 10 dni?

Dodaj komentarz