Rok 2017 w statystykach USC. Ilu nas przybyło? Jakie są najpopularniejsze imiona?

16:23

8 stycznia 2018

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze podsumował 2017 rok. Jak wyglądają statystyki?

W ubiegłym roku w zielonogórskim szpitalu na świat przyszło 2014 dzieci. Dla porównania, w 2016 roku urodzeń było o 129 mniej. Kolejny rok przewagę stanowią chłopcy. Urodziło się ich o kilka procent więcej, niż dziewczynek.

Jeżeli chodzi o popularność imion, to 2017 rok należał przede wszystkim do Zuzann, Maj, Antonich i Jakubów:

Mówi Tomasz Brzózka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze.

W 2017 roku w naszym mieście zarejestrowano 389 małżeństw zawartych w formie cywilnej, 248 w formie wyznaniowej (konkordatowych) oraz 124 zawartych poza Polską. Odnotowano również ponad 300 rozwodów:

W ubiegłym roku w zielonogórskim USC zarejestrowano 1874 zgonów, do których doszło na terenie miasta. Ponadto, odnotowano 35 zgonów zielonogórzan poza granicami kraju.

Dodaj komentarz