Teoretycy i praktycy o łączeniu samorządów i budżecie partycypacyjnym

11:53

17 maja 2017

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Mijają trzy lata od referendum połączeniowego, które przesądziło o powiększeniu Zielonej Góry.

Dziś samorządowcy swoimi doświadczeniami dzielą się podczas konferencji, która przed godziną 11:00 rozpoczęła się w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. W spotkaniu uczestniczą praktycy samorządowi oraz naukowcy z miast, które w ostatnich latach podjęły próbę połączenia z gminami wiejskimi:

Mówił prof. Czesław Osękowski, który był odpowiedzialny za łączenie Zielonej Góry z gminą wiejską.

Jak przekonuje Janusz Kubicki, prezydent miasta, decyzja o połączeniu była słuszna. Dowodem na to są m.in. inwestycje, które w najbliższych latach będą realizowane na terenie całej aglomeracji:

O swoich doświadczeniach połączeniowych, podczas konferencji, będzie także mówił Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola. Aglomeracja od stycznia została powiększona o cztery gminy:

W drugiej części konferencji, którą zaplanowano na 13:30, będzie natomiast poruszany temat związany z budżetem obywatelskim. O swoich doświadczeniach będzie mówił m.in. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu:

Od strony teoretycznej o budżecie partycypacyjnym będzie mówił również prof. Piotr Uziębło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

Konferencja potrwa do godziny 17:00.

Dodaj komentarz