A. Mrozek o wynikach kontroli RIO: to poważne błędy

10:35

20 kwietnia 2017

Marta Czechowska

dziennikarka RZG

Aleksandra Mrozek z Nowoczesnej komentuje wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

RIO skontrolowała gospodarkę finansową i zamówienia publiczne w Zielonej Górze za rok 2015. Wskazała nieprawidłowości w rozliczeniach niektórych dotacji celowych, naruszenie ustawy o systemie oświaty czy brak umowy na dotację dla instytucji kultury pomimo przekazania jej środków:

Jak  dodawała Aleksandra Mrozek, najbardziej boli, że duży może bardzo dużo,  a mali przedsiębiorcy ponoszą konsekwencje za wszystko. Jako przykład podawała kontrolę, którą przeszło jedno z przedszkoli niepublicznych na przełomie roku 2016/2017. Placówkę prześwietlały Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Inspekcja Pracy i sanepid:

Zapis całej rozmowy na naszej stronie www.rzg.pl.

Dodaj komentarz