Miejskie Sprawy

13:28

20 marca 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Gośćmi Miejskich Spraw byli:

Jacek Budziński – Klub Prawa i Sprawiedliwości,
Filip Gryko – Klub Zielona Razem,
Marcin Pabierowski – Klub Platformy Obywatelskiej.

Dodaj komentarz