Na wokandzie sprawa Stanisławy Fórmanowicz

20:53

5 grudnia 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

W środę odbędzie się kolejna rozprawa ws. Stanisławy Fórmanowicz przeciw Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Sąd Pracy będzie rozpatrywać pozew o zapłatę z tytułu mobbingu i naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Przesłuchany ma być dyrektor placówki Mieczysław Jerulank, który wcześniej zdegradował i zwolnił bezpodstawnie Fórmanowicz z pracy.

W 2016 roku, prawomocnym wyrokiem sąd przywrócił urzędniczce zatrudnienie, ale to nie zakończyło sądowych postępowań.

Jak utrzymuje Fórmanowicz, wszystko ma związek z odmową wydania orzeczenia o niepełnosprawności prezydentowi Zielonej Góry. Janusz Kubicki miał również oczekiwać karty parkingowej, a po sprzeciwie urzędniczki Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, doprowadził do jej zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

Skarga w sprawie Stanisławy Fórmanowicz trafiła również do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

Środowa rozprawa rozpocznie się o 11.30 w Sądzie Pracy w Zielonej Górze.

Dodaj komentarz