Odszedł prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Stanisław Urban

13:00

14 listopada 2017

Marta Czechowska

dziennikarka RZG

Zmarł profesor Stanisław Urban – poinformował Uniwersytet Zielonogórski. Był związany z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UZ. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2016-2019. Profesor Stanisław Urban był znanym ekonomistą uznawanym za twórcę dolnośląskiej szkoły naukowej agrobiznesu, cenionym w kraju i za granicą naukowcem. Jego dorobek obejmował około 700 publikacji naukowych. Przez 11 lat prowadził wykłady zlecone na Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim, a od 2014 r. pracował w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dodaj komentarz