Oświadczenie ZWiK ws. jakości wody. Wodociągi przepraszają mieszkańców

16:26

10 listopada 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

Po naszych publikacjach dotyczących jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja przesłało do redakcji oświadczenie, które w całości publikujemy na naszej stronie:

W związku z informacjami podawanymi na antenie Radia Zielona Góra oraz publikowanymi na stronie internetowej rozgłośni Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” oświadcza, że woda w miejskiej sieci wodociągowej jest przydatna do picia i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz.1989).

Lokalne zdarzenie przekroczenia dopuszczalnej ilości chloru w wodzie, które miało miejsce w rejonie ulicy Strzeleckiego w Zielonej Górze spowodowane zostało przez zewnętrzną firmę budującą sieć wodociągową na zlecenie Spółki ZWiK.

Wykonawca robót w niewłaściwy sposób dokonał płukania sieci po jej dezynfekcji i dopuścił do przedostania się środka dezynfekującego o dużym stężeniu do czynnej sieci wodociągowej w tym rejonie miasta. Natychmiast po otrzymaniu sygnałów od mieszkańców służby ZWiK Sp. z o.o. przystąpiły do płukania sieci wodociągowej. W dniu 10.11.2017 r. ok. godz. 14.30 stężenie chloru mieściło się w granicach normy określonej przez Ministra Zdrowia.

Podkreślamy, że zdarzenie było incydentem i miało charakter lokalny. Dotyczyło kilku budynków w rejonie ulic: Strzeleckiego, Nobla i Wróblewskiego „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. przepraszają Mieszkańców za zaistniałą sytuację i zapewniają, że dokonane zostaną wszelkie starania, żeby jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz