Rozmowy o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

09:50

15 września 2014

Sylwia Misiak

Dziennikarka Radia Zachód

tel.: 68 455 55 95

Dobiegają końca tegoroczne konsultacje programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Jeszcze dziś organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne kościoła mogą składać uwagi i propozycje do programu współpracy i odnieść się do tego, który obowiązuje w tym roku .

Jak mówi naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki w Urzędzie Miasta Stanisław Tarnawski, takie konsultacje to z jednej strony obowiązek wynikający z ustawy, a z drugiej dialog z organizacjami, których w tzw. trzecim sektorze w Zielonej Górze działa ponad 500:

Najczęściej organizacje wnioskują o rozszerzenie zadań określonych w obowiązującym programie, a także o przyjęcie programu na dłużej niż rok. Takie postulaty zgłasza m.in. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum. Mówi Dorota Kołkowska z Biura Porad Obywatelskich:

Drugi postulat dotyczy możliwości udzielania nieoprocentowanych pożyczek organizacjom pozarządowym na zapewnienie wkładu własnego do projektów.

Rada Miasta do 30 listopada powinna przyjąć program na rok 2015.

Dodaj komentarz