Szpital będzie uniwersytecki

10:30

16 czerwca 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

Radni sejmiku województwa lubuskiego wyrazili zgodę na kolejny etap przekształcenia zielonogórskiego szpitala. Niebawem będzie to placówka uniwersytecka. Uczelnia przejmie większość udziałów w nowej spółce.Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak przypomina, że to kolejny etap w rozwoju szpitala, który był zaplanowany jakiś czas temu. Dzięki przekształceniu nowa spółka będzie mogła wnioskować o znacznie wyższy kontrakt.

Prezes szpitalnej spółki Stanisław Łobacz także zwraca uwagę na większe możliwości finansowe po przekształceniu.

Przewodnicząca sejmikowej komisji zdrowia Bożena Osińska dodaje, że na rozwoju szpitala w Zielonej Górze mogą skorzystać także inne placówki w regionie.

Przewodniczący klubu PiS Zbigniew Kościk pytał podczas sesji o ryzyko związane z samym procesem przekształcenia. Zarząd województwa stoi na stanowisku, że nowa spółka nie będzie musiała oddawać wcześniejszych dotacji, bo w umowie zapisano ciągłość prawną obu podmiotów.

Obecnie szpital w Zielonej Górze funkcjonuje jako placówka kliniczna.

 

Dodaj komentarz