Wokół miasta: Stowarzyszenie „Stop krzywdzie”

13:31

15 marca 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego
Kierownik redakcji publicystyki
redakcji internetowej,
programu Radia Zielona Góra,
fb.com/janusz.zyczkowski

Gośćmi programu byli członkowie Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Organa Państwa „Stop Krzywdzie”, prezes Kazimierz Herian i wiceprezes Urszula Cantemir

Dodaj komentarz