Zielonogórska Konferencja Rektorów powołała zespoły

13:39

16 lutego 2017

Sylwia Misiak

Dziennikarka Radia Zachód

tel.: 68 455 55 95

Zielonogórska Konferencja Rektorów, w której wzięło udział 18 przedstawicieli  uczelni średniej wielkości, powołała dziś zespoły pracujące nad wspólnym stanowiskiem w sprawie nowego Prawa o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2:0. Kilka założeń do tej ustawy faworyzuje bowiem uczelnie duże.

Konsorcjum małych i średnich uczelni akademickich powstało z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego i zrzesza 22 jednostki. Mówi rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Tadeusz Kuczyński:

Drugą inicjatywą podjętą na dzisiejszym spotkaniu jest współpraca tworzonej sieci uczelni z Instytutami Badawczymi, która zrzesza 115 instytutów w kraju. Mówi przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski:

Profesor Tadeusz Kuczyński jest przekonany, że to bardzo dobry kierunek współpracy:

Podczas dzisiejszej konferencji powołano zespoły, które zajmą się szczegółowymi problemami.  – Pierwszy tworzą prawnicy – mówi Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Drugi powołany zespół – kwestorsko-kanclerski  – zajmie się kwestiami finansowymi. Trzeci ma pracować nad praktycznym zsieciowaniem uczelni.

Dodaj komentarz