Zmarł Jan Muszyński

13:36

11 stycznia 2017

Przemysław Kobus

Dziennikarz

W nocy zmarł Jan Muszyński. Przyjaciel artystów,  najdłużej urzędujący dyrektor w dotychczasowych dziejach zielonogórskiego Muzeum. Funkcję tę sprawował w latach 1976-1998.  O śmierci poinformowało Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Jak czytamy w komunikacie, Jan Muszyński „był niezwykłą postacią. Barwną, twórczą, dla którego praca była radością i pasją. Mamy w pamięci spotkania, rozmowy, Jego uśmiech i niezwykłe poczucie humoru”.

Jan Muszyński urodził się w 1932 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu historii sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1956 roku przyjechał do Zielonej Góry. Od 1960-1962 roku pełnił funkcję  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W czasach niesprzyjających ratowaniu dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich miał odwagę przeciwstawić się planowanej rozbiórce 113 zabytkowych budowli, głównie sakralnych. Współtworzył środowisko naukowe w Zielonej Górze. Od 1964 roku przez 12 lat pełnił obowiązki sekretarza Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskał w 1971 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, przez 18 lat wykładał historię sztuki oraz prowadził seminaria magisterskie dla studentów.

W 1976 roku został mianowany dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sprawując to stanowisko przez ponad dwadzieścia lat dokonał zasadniczych zmian struktury instytucji, w wyniku czego niektóre wcześniejsze działy muzealne zostały przekształcone w autonomiczne zielonogórskie instytucje: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Muzeum Etnograficzne w Ochli i Muzeum Wojskowe w Drzonowie.  Po wyodrębnieniu samodzielnych placówek  Jan Muszyński skupił się na własnej wizji Muzeum w Zielonej Górze.  Stworzył nowatorską w skali kraju koncepcję wystawienniczą prezentującą w formie Galerii Autorskich twórczość wybitnych polskich artystów współczesnych.

Jan Muszyński za swoją pracę i zaangażowanie społeczne był wielokrotnie honorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami. Był Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra i Krosna Odrzańskiego.

MZL/rzg

Jedna myśl na temat “Zmarł Jan Muszyński”

Dodaj komentarz