ZRDPP krytycznie o propozycji PO ws. budżetu obywatelskiego

09:47

19 czerwca 2017

Przemysław Kobus

Dziennikarz

„W naszej ocenie projekt uchwały Klubu PO (dot. budżetu obywatelskiego) jest dokumentem niekompletnym i bez strategii, uchwalanym na siłę” – czytamy w oświadczeniu przesłanym dziś do naszej redakcji przez przewodniczącego Zielonogórskiej Rady Działalności  Pożytku Publicznego.

Przypomnijmy, od kilku tygodni pod patronatem RDPP odbywa się proces wypracowania społecznej propozycji funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Radni PO złożyli swój projekt uchwały również dotyczący budżetu obywatelskiego.

OŚWIADCZENIE 

W związku z prowadzonymi przez społeczników pracami w zakresie rekomendacji dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego, a także ze złożeniem przez Klub Radnych PO projektu uchwały dotyczącej BO i trójstronnym spotkaniem Pana Prezydenta z powyższymi, które miało miejsce 13 czerwca br., oświadczamy: Podejmując się prac nad zaproponowaniem nowego rozwiązania dla Budżetu Obywatelskiego, przyświecała nam idea wypracowania wspólnego rozwiązania, ponad podziałami, łącząc wiele środowisk i spojrzeń na ten temat. Z jednej strony chcemy wprowadzić wiele nowych form, które angażowałyby w dużo większym stopniu mieszkańców w życie miasta, zachęcając do prowadzenia dobrego dialogu z pracownikami urzędu, a z drugiej stanowiły pewnego rodzaju przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym czy organizacyjnym pojawiającym się podczas realizacji dotychczasowych edycji w Zielonej Górze. Przypomnijmy, grupa pod kierunkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego (aktywiści miejscy, członkowie rad społecznych, naukowcy z UZ, politycy, autorzy wygranych zadań w poprzednich edycjach BO) od 3 miesięcy spotykali się, aby opracowywać nową formułę i rekomendacje dla BO2018. Grupa od początku zapraszała wszystkich radnych i środowiska do prac, cały proces był otwarty i transparentny. Z inicjatywy i przy udziale Pana Prezydenta 13 czerwca br. miało miejsce spotkanie społeczników i Radnych PO, na którym ostatecznie nie wypracowano żadnego kompromisu ani porozumienia z twórcami uchwały. Propozycja Klubu PO jest inna w swej idei i zakresie, niż to co chce zaproponować grupa społeczna. Ponadto nie ukończyliśmy prac, a wszystko co omawiamy w całości ma stanowić sensowne rozwiązanie. My wierzymy, że mieszkańcy miasta są gotowi na włączenie ich w dużo większym stopniu w każdy proces realizacji Budżetu Obywatelskiego, niż to co było dotychczas, a także uważamy, że wiele obszarów tj. promocja, forma głosowania czy samo realizowanie zwycięskich zadań wymaga bardziej precyzyjnego opisania. Sądzimy, że Budżet Obywatelski nie może być projektem sygnowanym logo partii ponieważ jest „społeczny” i dla mieszkańców, więc pracować nad nim powinny różne środowiska, wnosząc swoje uwagi i doświadczenia, gwarantując mu tym samym wydyskutowane, bardzo szerokie spojrzenie progresywność i konsultacyjność. Niestety nasze spojrzenie opierające się na rozwiązaniach w innych miastach i tam z powodzeniem się sprawdzających, zostało określone utopijnym. Natomiast w naszej ocenie projekt uchwały Klubu PO jest dokumentem niekompletnym i bez strategii, uchwalanym na siłę. Pomimo odnoszenia się przez Radnych do przeprowadzonych w zeszłym roku konsultacji, nie sporządzili oni przejrzystego raportu, podsumowania z tych działań, a sama uchwała przeleżała praktycznie bez zmian 7 miesięcy, aż do niespodziewanego dla wszystkich przekazania do głosowania na sesję w czerwcu 2017 r. Grupa społeczna, będąc w nowej sytuacji, przyjmuje stanowisko dalszej pracy nad rekomendacjami, a w następstwie projektem uchwały regulaminu BO na edycję 2019. Ponadto nie zgadzamy się na wybierane elementów z naszej koncepcji by uzupełnić inną. Nie odnosimy się w żaden sposób do propozycji uchwały Klubu Radnych PO, ale też przyjęcie przez nich formuły, że akceptujemy ją, przez nie wnoszenie uwag, uznamy za wnioski zbyt daleko idące.

 

 

Dodaj komentarz