Wokół miasta: pokłosie orkanu Ksawery

14:00

11 października 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

Gośćmi Janusza Życzkowskiego w tym wydania audycji są: Joanna Liddane z Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, Kazimierz Łatwiński, miejski radny z Klubu PiS, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sikora i Paweł Janczaruk, zielonogórski fotograf, inicjator akcji „Pamiętam to drzewo”.

Dodaj komentarz