ZWiK o próbkach pobranych wczoraj w Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu. Nowe informacje

14:56

19 września 2017

Piotr Kuśnierz

Dziennikarz Radia Zielona Góra

p.kusnierz@rzg.pl

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 18 września br. tj. w poniedziałek, ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 oraz z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ul. Drzonków – Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli. Trwa badanie próbki wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64, gdyż wyniki wstępne budzą wątpliwości.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
Wprowadza się dodatkową lokalizację zastępczego punktu poboru wody przy ul. Racula – Dzieci Wrzesińskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korczaka.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. we wtorek, 19 września br.
Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Źródło: ZWiK.

5 myśli na temat “ZWiK o próbkach pobranych wczoraj w Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu. Nowe informacje”

  1. A mnie zastanawia jak ma odkazic sie wewntętrzna instalacja swietlicy
    skoro jest tam cały czas zakręcona woda czyli nie ma poboru !!!! Czyli nie ma jak się instalacja wypłukac…….

  2. Woda do poszczególnych miejscowości wyszczególnionych w postanowieniu PSSE jest dostarczana rurociągami tranzytowymi z Zatonia z pominieciem Raculi i Drzonkowa.Skoro badania wody nie wykazują obecności bakterii w wodzie na ujęciu w Zatoniu to dlaczego jest zakaz używania jej do celów pitnych w Barcikowicach Suchej Zatoniu.Jeżeli decydują o tym przepisy a nie logika ,to to jest aburd uprzykszajacy życie mieszkancow.Za długo to trwa,ma rację Olek.Jeżeli są wątpliwości to należy rozszerzyć badania jakości wody.

  3. Warto aby dziennikarze RZG zajęli się tym tematem szerzej (zwłaszcza o czym napisał @kryza), a nie przepisywali tylko komunikaty ze strony ZWIK oraz Sanepidu. Każdy z nas potrafi czytać…

  4. A badano wodę u użytkowników końcowych w Barcikowicach, Suchej i Zatoniu?

Dodaj komentarz