Paweł Wysocki

09:21

28 marca 2017

Kazimierz Łatwiński

09:30

27 marca 2017

Stanisław Szymkowiak

10:13

24 marca 2017

Waldemar Sługocki

10:52

23 marca 2017

Joanna Liddane

09:21

22 marca 2017

Jacek Budziński

09:38

21 marca 2017

Jerzy Materna

09:26

20 marca 2017

Dariusz Rosati

11:08

17 marca 2017

Tomasz Sroczyński

09:23

16 marca 2017

dr hab. Łukasz Młyńczyk

11:43

15 marca 2017