Tomasz Siemiński

10:04

26 kwietnia 2017

Piotr Barczak

09:19

25 kwietnia 2017

Przemysław Karwowski

10:21

24 kwietnia 2017

Tomasz Lehman

09:28

21 kwietnia 2017

Aleksandra Mrozek

09:40

20 kwietnia 2017

Bożena Ronowicz

09:29

19 kwietnia 2017

Jarosław Gowin

09:25

18 kwietnia 2017

Zbigniew Binek

09:55

13 kwietnia 2017

Jarosław Porwich

11:33

12 kwietnia 2017

Władysław Dajczak

10:28

11 kwietnia 2017