ZWiK o próbkach pobranych wczoraj w Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu. Nowe informacje

14:56

19 września 2017

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 18 września br. tj. w poniedziałek, ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 oraz z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ul. Drzonków – Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli. Trwa badanie próbki wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64, gdyż wyniki wstępne budzą wątpliwości.
W związku z powyższym nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.
Wprowadza się dodatkową lokalizację zastępczego punktu poboru wody przy ul. Racula – Dzieci Wrzesińskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korczaka.
W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. we wtorek, 19 września br.
Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach.
Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

Źródło: ZWiK.

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów – ZRS apeluje o dofinansowanie akcji, magistrat nie odpowiada

14:54

18 września 2017

Patryk Dudek po derbach: Mocno nas zaskoczyli

23:11

17 września 2017

W Łężycy oddano hołd ofiarom ukraińskich nacjonalistów

14:54

16 września 2017

Mieszkańcy Drzonkowa o skażeniu wody bakteriami

11:11

16 września 2017

Bakteria coli w zielonogórskiej wodzie [AKTUALIZACJA]

15:23

15 września 2017

Odroczenie sprawy przez sąd, polityczne?

11:04

15 września 2017

Kontrowersje wokół zawieszenia sądowej sprawy o należną dotację dla jednego z niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze. Chodzi o spór z Urzędem Miasta, który miał zaniżać wypłacane kwoty. Wczoraj miał zapaść wyrok w tej sprawie. Miał, ale nie zapadł, bo sędzia bezterminowo odroczyła postępowanie. Czytaj dalej Odroczenie sprawy przez sąd, polityczne?

Gminny Programu Rewitalizacji dla Zielonej Góry odrzucony. Stanowisko społeczników

11:20

14 września 2017

B. Ronowicz: prezydent miasta ogranicza dostęp do informacji publicznej

09:52

14 września 2017

Łącznik, który dzieli. Komentarze po głosowaniu

17:08

13 września 2017

Pomysł budowy łącznika od ulicy Witolda Pileckiego do Kożuchowskiej ma poparcie zielonogórskiej Rady Miasta. Dziś większością głosów klubów Zielona Razem i Platformy Obywatelskiej, w obecności przeciwników i zwolenników inwestycji, przyjęto uchwałę, która zabezpiecza środki w przypadku dofinansowania z Krajowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Czytaj dalej Łącznik, który dzieli. Komentarze po głosowaniu