Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej? Zgłoś to!

fot: pixabay

fot: pixabay

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt „Stop przemocy wobec seniorów”. Kampania ma na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów i uświadomienie im, że wszelkie formy zagrożenia należy zgłaszać do odpowiednich służb.

W ramach akcji do zielonogórskich parafii i instytucji społecznych przekazane zostaną specjalne plakaty i ulotki. Dodatkowo w autobusach MZK wyświetlany będzie spot, informujący o formach przemocy wobec seniorów.

– Sprawcami przemocy przeważnie są członkowie rodziny – podkreśla Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:

– Przemoc domowa to bardzo poważny problem – informuje Lucyna Poźniak:

– Istnieje wiele form przemocy domowej – dodaje Lucyna Poźniak:

– Takie problemy nie mogą być bagatelizowane – informuje Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalista w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:

– Staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na istniejący problem – mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska:

– Coraz częściej jesteśmy świadkami przemocy domowej – informuje podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

– Ofiary nie mogą wstydzić się swoich problemów – dodaje podinsp. Małgorzata Barska:

Osoby, które są świadkami przemocy domowej, powinny zgłosić się na policję lub zadzwonić na pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie pod nr tel. 800 120 002

Exit mobile version